Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2024

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GNSS-posisjon
1 poeng        
1 Kolle ("varde")
865049
32V LL 8659604972
2 Kolle
879046 32V LL 8796504651
3 Mini"canyon"
877038
32V LL 8773703868
2 poeng

 
4

32V LL
5

32V LL
6
Topp
867032
32V LL 8677703220
3 poeng

 
7

32V LL
8

32V LL
9
Bukt/sør ved vann
859018
32V LL 8590701874
4 poeng

 
10

32V LL
11

32V LL
12
Sal
864012
32V LL 8644801242
5 poeng

 
13

32V LL
14

32V LL
15
Mellom tjørn
856007
32V LL 8567400733
 
Følgende linker aktiviseres når alle postene er satt ut:
Satelittbilde med alle postene markert
Last ned  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Last ned  .gdb-fil for Garmin-brukere
Last ned  .gpx-fil for smart tlf. og navigasjonsenheter(høyreklikk og velg "Lagre linken som...")

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020
2021
2022
2023