Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2008

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 871050 Kolle 32V LL 87122 05065
2 871047 Vik 32V LL 87115 04740
3 884046 Nord for foss 32V LL 88478 04678
2 poeng        
4 890043 Kolle 32V LL 89012 04391
5 902047 Kolle 32V LL 90248 04744
6 883062 Demning 32V LL 88377 06225
3 poeng        
7 865066 Øst for tjørn 32V LL 86527 06642
8 913068 Demning 32V LL 91356 06890
9 901035 Sadel        32V LL 90112 03521
4 poeng        
10 911017 Mellom tjørn 32V LL 91120 01753
11 902079 Bekkeos 32V LL 90214 07908
12 874086 Bekkeos 32V LL 87454 08697
5 poeng        
13 852087 Topp 32V LL 85231 08723
14 904087 Demning 32V LL 90441 08765
15 916032 Topp 32V LL 91604 03239
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007