Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2017

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GPS-posisjon
1 poeng        
1 Nordsiden av ruin
878045
32V LL 87807 04501
2 "Under" stein på nase
874052
32V LL 87462 05234
3 Ved stein på kolle
866051
32V LL 86617 05167
2 poeng

 
4 "Spisse steinen" på rygg
885050
32V LL 88544 05073
5 Lite tjørn
877061
32V LL 87766 06158
6 Kolle
841048
32V LL 84157 04829
3 poeng

 
7 Mellom tjørn
899063
32V LL 89949 06325
8 Gammel "gruve"
880075
32V LL 88064 07512
9 Utkikkspunkt
832051
32V LL 83206 05138
4 poeng

 
10 Sør for tjørn
921063
32V LL 92114 06339
11 Høydepunkt
867065
32V LL 86753 06533
12 Kolle
833055
32V LL 83345 05580
5 poeng

 
13 Grenserøys
932048
32V LL 93253 04865
14 Slukt
884083
32V LL 88473 08388
15 Topp
829055
32V LL 82985 05512
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016