Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2006

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er nytt fra i år og er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS til å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er UTM/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse GPS-posisjon
1 881047 88173 04770
2 884036 88490 03631
3 862051 86243 05177
4 893046 89362 04647
5 884020 88425 02051
6 850049 85023 04986
7 835036 83558 03680
8 909056 90933 05642
9 887007 88722 00741
10 921063 92154 06348
11 902002 90236 00211
12 852014 85200 01438
13 828023 82845 02313
14 904010 90479 01098
15 939060 93927 06049
 

GOD TUR !