Knabejakta 2005

 

Årets poster er plassert på følgende kartreferanser:

 

1 poeng:

 

1.        873050      Ruiner                     

2.      878055      Gruveåpning             

3.      870058      Bekkedele        

2 poeng:

 

4.     867037    Sør for tjørn   

5.     885045    Demning                  

6.     875062    Vest for tjørn  

 

3 poeng:

 

        7.     906047    Øst for vann            

        8.     881025    Tjørn                      

        9.     862024    "Postkasse"              

 

4 poeng:

 

        10.    912035    Os                          

        11.    864013    Topp                       

        12.    863079    Støl                        

 

5 poeng:

       

        13.    930037    Topp                       

        14.    881004    Os/gammel sag

        15.    883082    Topp                       

 

 

Dette gir til sammen 45 poeng. Tar du alle postene får du en bonus på 15 poeng, slik at totalt oppnåelig poengsum blir 60 poeng.

 

IKKE glem å sende inn kontrollkortet innen 1.november