Knabejakta 2003

 

Årets poster er plassert på følgende kartreferanser:

 

1 poeng:

 

1.     870 054   Veikryss

2.     879 051   Veikryss

3.     876 040   Bekkeos

 

2 poeng:

 

4.    874 057  Utsiktspunkt

5.    884 049  Utsiktspunkt

6.    880 033  Topp

 

3 poeng:

 

       7.    888 071  Gruve

       8.    868 029  Topp

       9.    901 053  Foss

 

4 poeng:

 

       10.  893 017  Topp

       11.  851 025  Topp

       12.  871 083  Topp

 

5 poeng:

      

       13.  933 051  Ur

       14.  912 088  Topp

       15.  856 997  Varde

 

 

Dette gir til sammen 45 poeng. Tar du alle postene får du en bonus på 15 poeng, slik at totalt oppnåelig poengsum blir 60 poeng.

 

 

IKKE glem å sende inn kontrollkortet innen 1. oktober