Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2021

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
NB! Postene 6-9-12-15 blir tatt inn i perioden 20. - 30. september pga. elgjakta

Postene 7,10 og 13 har blitt replassert 6.august
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GNSS-posisjon
1 poeng        
1 Sør for klopp/bru 877045
32V LL 8773504559
2 Odde
869049
32V LL 8692504912
3 Bekkemøte
868055
32V LL 8683205563
2 poeng

 
4 Sørvest for tjørn 891042
32V LL 8912504220
5 Sal
888048
32V LL 8885004817
6 NB!
Øst for bekkeos
854048
32V LL 8543404873
3 poeng

 
7ny Nord for tjørn
902046
32V LL 9020404698
8 Topp
901049
32V LL 9017104995
9 NB!
Bekkesving
845057
32V LL 8459005715
4 poeng

 
10ny Stor stein mellom tjørn
917052
32V LL 9178705213
11 Vest for tjørn
912060
32V LL 9123406026
12 NB!
"Vannskrue" ved nordre demning
852067
32V LL 8527306791
5 poeng

 
13ny Odde
927051
32V LL 9273005192
14 Sørvest for tjørn
909079
32V LL 9091307982
15 NB!
Søndre topp
839074
32V LL 8396207416
 
Satelittbilde med alle postene markert
Last ned  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Last ned  .gdb-fil for Garmin-brukere
Last ned  .gpx-fil for smart tlf. og navigasjonsenheter(høyreklikk og velg "Lagre linken som...")

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020