Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2022

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GNSS-posisjon
1 poeng        
1 Liten høyde ved vei
861051
32V LL 8612005132
2 Øvre "badekulp"
884040 32V LL 8846404077
3 Mellom steiner ved pumpehus
875052
32V LL 8759905220
2 poeng

 
4 Stort furutre i husmorløypa 875033
32V LL 8752303306
5 Os/bukt
897049
32V LL 8972504987
6
Nord på odde
879069 32V LL 8793106973
3 poeng

 
7 Nordvest på odde 867021
32V LL 8678502110
8 Nord for lite tjørn på rygg
900040
32V LL 9009704069
9
Øst for tjørn/os
877084 32V LL 8777108440
4 poeng

 
10 Topp 861027
32V LL 8617202728
11 Sør for tjørn
911053
32V LL 9114505318
12
Øst på nordre odde
893088 32V LL 8933008887
5 poeng

 
13 Sør på odde 855021
32V LL 8551702196
14 Øst for lite tjørn
921064
32V LL 9210706465
15
Topp
889097 32V LL 8893509794
 

Satelittbilde med alle postene markert
Last ned  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Last ned  .gdb-fil for Garmin-brukere
Last ned  .gpx-fil for smart tlf. og navigasjonsenheter(høyreklikk og velg "Lagre linken som...")

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020
2021