Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2014

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 875044 Undergang 32V LL 8751304424
2 882036 Monument 32V LL 8826703665
3 870051 Gjerdeåpning 32V LL 8706605152
2 poeng        
4 887054 Ved gruveåpning 32V LL 8871205454
5 879029 Tjørn 32V LL 8791402953
6 876061 Tre 32V LL 8767806127
3 poeng        
7 892085 Sandstrand 32V LL 8923508570
8 873014 Tjørn 32V LL 8731301428
9 872068 Vest for tjørn 32V LL 8722906828
4 poeng        
10 913081 Nord for tjørn 32V LL 9131808158
11 878000 Mellom vann 32V LL 8787200082
12 863081 Mastefeste 32V LL 8639408107
5 poeng        
13 920098 Topp 32V LL 9207209890
14 881990 Kolle 32V LK 8818399013
15 874093 Bekk mellom vann og tjørn 32V LL 8747909394
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013