Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2013

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 859050 Kolle 32V LL 8594405037
2 885047 Ved sving langs vei 32V LL 8855204726
3 885044 Kolle 32V LL 8852004434
2 poeng        
4 844048 Kolle 32V LL 8440904894
5 899054 Sør for tjørn 32V LL 8992905422
6 895043 Kolle 32V LL 8952304330 
3 poeng        
7 844073 Sør for tjørn 32V LL 8442107368
8 911053 Nord for tjørn 32V LL 9113405356
9 907040 Sør for tjørn 32V LL 9073104038 
4 poeng        
10 838065 Vestre søkk 32V LL 8381706536
11 917060 Nord for tjørn 32V LL 9178006013
12 921033 Mellom tjørn 32V LL 9212603302
5 poeng        
13 828057 Ved lite tjørn 32V LL 8289805731
14 926055

Bekk mellom tjørn/vann

32V LL 9264405595
15 929040 Ved lite tjørn 32V LL 9294104097
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012