Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2007

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse GPS-posisjon
1 868055 32V LL 86837 05571
2 870049 32V LL 87049 04963
3 885041 32V LL 88511 04121
4 882057 32V LL 88240 05720
5 861037 32V LL 86198 03700
6 871070 32V LL 87112 07033
7 851011 32V LL 85185 01140
8 893034 32V LL 89367 03446
9 897057 32V LL 89719 05707
10 902072 32V LL 90226 07208
11 919042 32V LL 91928 04284
12 849993 32V LK 84911 99315  NB!
13 868993 32V LK 86856 99341  NB!
14 916056 32V LL 91672 05658
15 900102 32V LL 90095 10223
 

GOD TUR !