Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2019

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GPS-posisjon
1 poeng        
1 Sørøst for p-plass 874043
32V LL 87489 04301
2 Vegg ved gruvemonument 882036
32V LL 88277 03674
3 Sør for stor stein i bekk 868051
32V LL 86867 05165
2 poeng

 
4 Nord for tjørn 889051
32V LL 88934 05128
5 Nordøst for tjørn
892044
32V LL 89255 04456
6 Odde 877069
32V LL 87788 06988
3 poeng

 
7 Bekkemøte 908066 32V LL 90833 06688
8 Topp
906036
32V LL 90647 03654
9 Nord for tjørn 855070
32V LL 85529 07015
4 poeng

 
10 Søkk/liten dal 920074
32V LL 92085 07466
11 Søkk
918030
32V LL 91828 03008
12 Mellom tjørn 870082
32V LL 87019 08229
5 poeng

 
13 Lite tjørn 923090
32V LL 92338 09000
14 Nordøst for tjørn
930031
32V LL 93015 03113
15 Bekk mellom tjørn 864093
32V LL 86409 09363
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gnss-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
20172018