Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2019

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GPS-posisjon
1 poeng        
1 Sørøst for p-plass 874043
32V LL 87489 04301
2 Vegg ved gruvemonument 882036
32V LL 88277 03674
3

32V LL
2 poeng

 
4 Nord for tjørn 889051
32V LL 88934 05128
5 Nordøst for tjørn
892044
32V LL 89255 04456
6

32V LL
3 poeng

 
7 Bekkemøte 908066 32V LL 90833 06688
8 Topp
906036
32V LL 90647 03654
9

32V LL
4 poeng

 
10 Søkk/liten dal 920074
32V LL 92085 07466
11 Søkk
918030
32V LL 91828 03008
12

32V LL
5 poeng

 
13 Lite tjørn 923090
32V LL 92338 09000
14 Nordøst for tjørn
930031
32V LL 93015 03113
15

32V LL
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
20172018