Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2023

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GNSS-posisjon
1 poeng        
1 Nord for tjørn
871045
32V LL 8719004589
2 Lav kolle nord for vei
869050 32V LL 8692505056
3 Kolle
877041
32V LL 8778104180
2 poeng

 
4 Nord for tjørn
875028
32V LL 8755702867
5 Topp
878065
32V LL 8786306501
6


32V LL
3 poeng

 
7 Topp
871018
32V LL 8710901896
8 Øst for tjørn
860078
32V LL 8600507846
9


32V LL
4 poeng

 
10 Mellom tjørn
888032
32V LL 8881503298
11 Topp/Utsiktspunkt
864058
32V LL 8647905849
12


32V LL
5 poeng

 
13 Sør for tjørn
894037
32V LL 8949003753
14 Mellom tjørn
872079
32V LL 8720607936
15


32V LL
 
Følgende linker aktiviseres når alle postene er satt ut:
Satelittbilde med alle postene markert
Last ned  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Last ned  .gdb-fil for Garmin-brukere
Last ned  .gpx-fil for smart tlf. og navigasjonsenheter(høyreklikk og velg "Lagre linken som...")

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020
2021
2022