Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2023

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GNSS-posisjon
1 poeng        
1 Nord for tjørn
871045
32V LL 8719004589
2 Lav kolle nord for vei
869050 32V LL 8692505056
3 Kolle
877041
32V LL 8778104180
2 poeng

 
4 Nord for tjørn
875028
32V LL 8755702867
5 Topp
878065
32V LL 8786306501
6
Fossetopp
889052
32V LL 8891205233
3 poeng

 
7 Topp
871018
32V LL 8710901896
8 Øst for tjørn
860078
32V LL 8600507846
9
Nordøst for tjørn
899054
32V LL 8994305470
4 poeng

 
10 Mellom tjørn
888032
32V LL 8881503298
11 Topp/Utsiktspunkt
864058
32V LL 8647905849
12
Sør på odde
903074
32V LL 9034107484
5 poeng

 
13 Sør for tjørn
894037
32V LL 8949003753
14 Mellom tjørn
872079
32V LL 8720607936
15
Øst på odde
916085
32V LL 9161608573
 
Følgende linker aktiviseres når alle postene er satt ut:
Satelittbilde med alle postene markert
Last ned  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Last ned  .gdb-fil for Garmin-brukere
Last ned  .gpx-fil for smart tlf. og navigasjonsenheter(høyreklikk og velg "Lagre linken som...")

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020
2021
2022