Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2010

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 878039 Treklynge 32V LL 87811 03859
2 868051 Bekkekne 32V LL 86765 05050
3 874049 Nes 32V LL 87355 04857
2 poeng        
4 859043 Bekkemøte 32V LL 85950 04307
5 895048 Kolle 32V LL 89469 04785
6 876029 Nord for tjørn 32V LL 87560 02872
3 poeng        
7 906064 Nordre nes 32V LL 90610 06418
8 846037 Sør for tjørn 32V LL 84636 03652
9 869018 Kolle 32V LL 86853 01814
4 poeng        
10 843023 Bekkeos 32V LL 84319 02271
11 883017 Mellom steiner i søkk 32V LL 88336 01744
12 924071 Øst for bekkeos 32V LL 92386 07073
5 poeng        
13 878009 Østre nes 32V LL 87786 00848
14 838027 Topp    32V LL 83767 02693
15 923082 Nes 32V LL 92260 08191
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009