Kartreferanser og GNSS-posisjoner for 2018

Under finnes årets kartreferanser og GNSS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GNSS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Postbeskrivelse Kartreferanse
GPS-posisjon
1 poeng        
1 Stor stein vest på "Sanden"
873043
32V LL 87320 04367
2 Skyte"stille" nær vei
873056
32V LL 87308 05635
3 Søkk sørøst på "Sanden"
880038
32V LL 88035 03871
2 poeng

 
4 Nordøst for tjørn
873024
32V LL 87385 02496
5 Topp
883067
32V LL 88389 06783
6 Dalsøkk
881027
32V LL 88121 02742
3 poeng

 
7 Vest for vestre tjørn
860019 32V LL 86026 01996
8 Nord i tjørn
896079
32V LL 89692 07976
9 Odde
897030
32V LL 89717 03054
4 poeng

 
10 "Heller" i trang dal
857009
32V LL 85740 00995
11 Stor stein oppe i dalsøkk
878089
32V LL 87821 08925
12 Bekkeos
890012
32V LL 89084 01275
5 poeng

 
13 Myr i dalsøkk
868008
32V LL 86849 00833
14 Sørøstre odde i vann
893094
32V LL 89348 09450
15 Tjørn
898003
32V LL 89818 00381
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016
2017