Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2009

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 874051 Vannkum sør for vei 32V LL 8740105098
2 880050 Nord i myr 32V LL 8803505014
3 870043 Sør i tjørn 32V LL 8702104326
2 poeng        
4 877032 Søndre søkk 32V LL 8773003170
5 892050 Os 32V LL 8921305026
6 850053 Kolle 32V LL 8503905274
3 poeng        
7 863029 Os 32V LL 8633602921
8 841057 Sør i tjørn 32V LL 8412205731
9 888032 Sør i tjørn 32V LL 8879903233
4 poeng        
10 891022 Søkk 32V LL 8905402159
11 871019 Topp 750 32V LL 8709801896
NB!    13 858072 Bekkemøte 32V LL 8575907186
5 poeng        
NB!    12 837073 Topp 681 32V LL 8368307256
14 862001 Bekk    32V LL 8620400123
15 894002 Topp 846 32V LL 8942100180
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth - Takk til Atle Høgberg
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere - Takk til Atle Høgberg

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008