Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2011

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 873052 Bekkekne 32V LL 8736605246
2 870049 Vik 32V LL 8706704957
3 883039 Ved bekk/gruvemuseum 32V LL 8837703919
2 poeng        
4 867036 Sal 32V LL 8674503649
5 876059 Søkk 32V LL 8763705909
6 876026 Sal 32V LL 8761202678
3 poeng        
7 854015 Søkk 32V LL 8541301472
8 877077 Bekkeos 32V LL 8772707742
9 882018 Topp 32V LL

8823301884

4 poeng        
10 863009 Sal 32V LL 8631900927
11 893087 Nes 32V LL 8930408759
12 890017 Øst for tjørn 32V LL

8904201709

5 poeng        
13 855999 Bekkeos 32V LK 8553799906
14 898005 Kolle 32V LL

8989700580

15 885092 Bekkemøte 32V LL 8859909256
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010