Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2012

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 876043 Kolle 32V LL 8761504314
2 863046 Kolle 32V LL 8635804663
3 864053 Ved myrhull i stor myr 32V LL 8645705300
2 poeng        
4 865034 Topp
32V LL 8658703468
5 857036  Nord i tjørn 32V LL 8575803636 
6 866070 Bekkeos  32V LL 8663707028 
3 poeng        
7 871035 Kjempestein 32V LL 8710403549
8 856029  Lite tjørn  32V LL 8568702946 
9 882070 Nedlagt gruve  32V LL 8825707046 
4 poeng        
10 879023 Ruin 32V LL 8798302386
11 842013  Bekkemøte  32V LL 8429801316 
12 894080  Nedlagt gruve  32V LL 8945408092
5 poeng        
13 875022 Topp 32V LL 8751202244
14 827001  Kolle  32V LL 8273900132 
15 897105 Ruin av kraftstasjon  32V LL 8971710556
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011