Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2015

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 876045 Lavt høydepunkt 32V LL 8769204500
2 873052 Kolle 32V LL 8730905226
3 867052 Utsiktspunkt på nese 32V LL 8675005211
2 poeng        
4 865060 Bekkeos 32V LL 8657006013
5 872030 Topp 32V LL 8720203087
6 864030 Bekkekne 32V LL 8645003067
3 poeng        
7 847069 Lite tjørn 32V LL 8478206999
8 864021 Mellom steiner på rygg 32V LL 8644902190
9 892038 Bekkeos 32V LL 8926603887
4 poeng        
10 850080 Nord i tjørn 32V LL 8507908045
11 902044 Topp 32V LL 9027904401
12 858010 Topp 32V LL 8583901076
5 poeng        
13 846087 Odde 32V LL 8469608701
14 908025 Mellom tjørn 32V LL 9086402586
15 921023 Odde 32V LL 9210702372
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014