Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2016

Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på.
     
Post nr. Kartreferanse Postbeskrivelse GPS-posisjon
1 poeng        
1 Ruin 878050 32V LL 8781405057
2 På rygg 863052 32V LL 8638605246
3 Skiløype krysser bekk 867044 32V LL 8679404448
2 poeng        
4 Gammel "gruve" 886038 32V LL 8869803811
5 Kolle 873059 32V LL 8732805902
6 Under skrent 866034 32V LL 8663603450
3 poeng        
7 Kolle 882023 32V LL 8827502369
8 Kløyvd kampestein 865069 32V LL 8657506984
9 Nord i midtre tjørn 848022 32V LL 8488102280
4 poeng        
10 Søkk 892016 32V LL 8922801665
11 Nordøst i vann 859086 32V LL 8597808683
12 Topp 837026 32V LL 8376902688
5 poeng        
13 Nordøst i tjørn 894002 32V LL 8940400267
14 Bekkekne 877085 32V LL 8778808593
15 Kolle 827033 32V LL 8274703352
 
Satelittbilde med alle postene markert
Nedlastbar  .kmz-fil for bruk med Google Earth
Nedlastbar  .gdb-fil for Garmin-brukere
Nedlastbar  .gpx-fil generell gps-fil til bl.a. smart-telefoner

GOD TUR !

Tidligere år:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015